top of page

1333375-02-2

(E)-2-(4-(3,5-dichlorostyryl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

bottom of page